Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” của cán bộ, công chức nữ trong Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”.

Với phương châm mặc áo dài để khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam và cũng là góp phần bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam, nữ công Sở Tài chính đã thực hiện mặc áo dài đồng loạt tại nơi làm việc vào ngày 06/3.

 

     Số lượng cán bộ, công chức là nữ trong Sở Tài chính tương đương với số lượng cán bộ, công chức nam (49 cán bộ nữ/99 cán bộ). Trong đó, 1 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo Sở (Giám đốc sở), 10 cán bộ nữ là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ (02 trưởng phòng, 08 phó phòng).

     Cán bộ, công chức nữ được bố trí, sắp xếp công việc chuyên môn phù hợp với năng lực, sở trường. Hầu hết cán bộ công chức trên từng cương vị công tác của mình đều khắc phục khó khăn, thể hiện sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cụ thể: Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, chế độ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện các chính sách, chế độ mới do Trung ương ban hành;... Từ đó, thể hiện được vị trí, vai trò tầm quan trọng của các chị em trong cơ quan Sở, đồng thời tăng cường sự tham gia của nữ cán bộ công chức, viên chức vào vị trí quản lý, lãnh đạo.

     Một số hình ảnh đẹp của cán bộ, công chức là nữ trong Sở Tài chính:

 

 

 

                                        Giám đốc Sở và cán bộ, công chức là nữ trong Sở Tài chính

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Sở Tài chính