Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa lần thứ 23

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX. Ngày 6/6, Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Sở Tài chính Thanh Hóa đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích, kết quả, nổi bật là trong công tác quản lý điều hành ngân sách, thực hiện thu ngân sách Nhà nước hằng năm đều vượt dự toán giao; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 12%; chi ngân sách đảm bảo cho đầu tư phát triển và nhu cầu chi thường xuyên. Công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư; quản lý công sản, giá và giải phóng mặt bằng; quản lý tài chính doanh nghiệp,…đều đạt những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến mạnh mẽ.

Đồng chí Đinh Cẩm Vân - Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020 - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Đại hội

     

      Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tham mưu xây dựng phân cấp nguồn thu, xây dựng định mức phân bổ ngân sách, xây dựng các đề án, góp ý kiến đề án cho các ngành; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  

Đảng viên Đảng ủy Sở Tài chính tham dự Đại hội

 

     Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa:

    

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay mặt đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

 

Đồng chí Đỗ Xuân Phong – Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Đinh Cẩm Vân – Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025 tặng hoa 02 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tiếp tục tái cử khóa mới.

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Sở Tài chính