Các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Ngành

Ngành Tài chính Thanh Hóa thành lập ngày 01/11/1951. Để lập thanh tích chào mừng ngày 60 năm ngày thành lập Ngành, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở và Tàon thể cán bộ công chức Ngành Tài chính đang ra sưc thi đua lập thành tích và tổ chức nhiều hoạt đông thiết thực chào mừng ngày thành lập Ngành 01/11/2011.

- Tổ chức Hội thao.
- Tổ chức Văn nghệ chào mừng.
- Phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch.
- Hoàn thiện Dự toán 2012 của toàn tỉnh.