QUYẾT ĐỊNH Số: 1985/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021

Ngày 10/6/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1985/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021

  1. Tiêu chuẩn chung
  2. Ưu tiên đầu tư, mua sắm những sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, phần cứng, thiết bị điện tử sản xuất trong nước, khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
  3. Có chi phí sản xuất trong nước đáp ứng quy định ưu đãi theo quy định pháp luật về đấu thầu; có tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam; có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, nâng cấp và dịch vụ hậu mãi của nhà cung cấp.
  4. Thông số kỹ thuật, mức giá dự toán

a) Máy tính để bàn trang bị phổ biến cho các chức danh làm việc: Thông số kỹ thuật tối thiểu và mức giá dự toán tối đa từng loại máy tại phụ lục I kèm theo. 

b) Máy tính xách tay trang bị phổ biến cho các chức danh làm việc, phục vụ dùng chung: Thông số kỹ thuật tối thiểu và mức giá dự toán tối đa từng loại máy tại phụ lục II kèm theo.

c) Máy in trang bị phổ biến cho các chức danh làm việc, phục vụ dùng chung: Thông số kỹ thuật tối thiểu và mức giá dự toán tối đa từng loại máy tại phụ lục III kèm theo.

d) Máy chiếu trang bị phục vụ dùng chung: Thông số kỹ thuật tối thiểu và mức giá dự toán tối đa từng loại máy tại phụ lục IV kèm theo.

đ) Máy photocopy trang bị phục vụ dùng chung: Thông số kỹ thuật tối thiểu và mức giá dự toán tối đa từng loại máy tại phụ lục V kèm theo. Trong đó, mức giá dự toán tối đa áp dụng đối với: - Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 52.400.000 đồng/chiếc; - Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện là 40.300.000 đồng/chiếc; Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã là 35.000.000 đồng/chiếc. Mức giá dự toán các tài sản trên (máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy) là giá tối đa, đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển lắp đặt tại đơn vị sử dụng và chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; chưa bao gồm tiền vật tư, phụ kiện không theo máy của nhà sản xuất.

 

Xem chi tiết quyết định tại đây

 

Nguồn tin: Văn phòng sở,   Tác giả: Văn phòng Sở