Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 -2020.

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 25/4/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2020; Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 25/4/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 -2020.

Đảng ủy Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 23-KH/ĐU ngày 12/6/2017 về Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Hướng dẫn số 24-HD/ĐU ngày 12/6/2017 về công tác nhân sự Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

          Được sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Sở về tổ chức tiến hành Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017 -2020.

          Ngày 25/7/2017, Chi bộ Văn phòng Sở Tài chính tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 -2020; đồng thời bầu ra chi ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 -2020.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đại biểu:

          - Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa;

          - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở;

          - Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch Công đoàn, phó Giám đốc Sở;

          - Các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

          Căn cứ các chỉ tiêu do Nghị quyết của Đảng bộ khối và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã ban hành, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020: các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới để định hướng việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chi bộ.

          Chương trình Đại hội đã bám sát các nội dung theo yêu cầu của Đảng ủy khối và phù hợp với tổ chức của chi bộ.

          Kết quả bầu Chi ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ:

          - Đ/c Bùi Văn Sử - Chánh Văn phòng: Bí thư chi bộ

          - Đ/c Nguyễn Xuân Mạnh - Phó chánh Văn phòng: Phó Bí thư chi bộ

          - Đ/c Lê Thị Minh Huệ - Chuyên viên Văn phòng: Chi ủy viên.

          Nghị quyết đại hội được thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2017 thể hiện sự quyết tâm của đảng viên toàn chi bộ hoàn thành công tác của chi bộ và nhiệm vụ Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

                                  

            Đồng chí Phạm Việt Bắc - Bí thư chi bộ Quản lý ngân sách - THTK chúc mừng đại hội

                                       

    Đồng chí Lê Văn Đồng - Bí thư chi bộ Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chúc mừng đại hội

                                  

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư chi bộ Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển

kinh tế chúc mừng đại hội

Lãnh đạo Đảng ủy khối, Đại diện BTV Đảng ủy và Ban giám đốc Sở về dự và chỉ đạo Đại hội

Chi ủy chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020 ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội

 

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Lê Minh Huệ - Chuyên viên Văn phòng Sở