Đảng ủy Sở Công Thương chỉ đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; kế hoạch số 22/KH-ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đảng ủy Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các bước để tiến hành Đại hội theo thời gian quy định, đồng thời lựa chọn 02 chi bộ để tiến hành đại hội điểm.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở, chiều ngày 29/6/2022, tại trụ sở cơ quan Sở Công Thương, Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đây là Chi bộ được lựa chọn đại hội điểm. 

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; về phía Đảng ủy Sở, có đồng chí Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận, đại diện các tổ chức đoàn thể và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp. 

Chi bộ Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp có 06 đảng viên chính thức, trong đó có 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn; trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Sở, hoạt động của Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác như: tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành Công Thương theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị Quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn chỉnh phương án phát triển ngành Công Thương tích hợp quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; tham gia góp ý gần 100 quy hoạch, kế hoạch, đề án của Trung ương, của các ngành và các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Phòng chuyên môn trong Sở và Cục Thống kê để đánh giá tình hình hoạt động của ngành nhằm tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm của Ngành Công Thương; tham mưu rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025...

Kết quả, trong nhiệm kỳ, Chi bộ vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm giai đoạn 2017-2021 tại Quyết định số 1879-QĐ/ĐUK ngày 07/02/2022. Tập thể phòng và nhiều cá nhân của phòng được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, của Chủ tịch UBND tỉnh và được Giám đốc Sở tặng giấy khen trong công tác chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, cần quan tâm xây dựng chi bộ, Tổ công đoàn vững mạnh, chú trọng chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu và bầu Đồng chí Lê Huy Tuấn trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp đảm nhận Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu tuyệt đối 100%.

 

Ngay sau Đại hội chi bộ điểm, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội các chi bộ còn lại. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ điểm của Đảng ủy Sở, đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo, trang trọng, nghiêm túc các nội dung Đại hội của Chi bộ như: Công tác chuẩn bị nhân sự; công tác hậu cần, khánh tiết; công tác nội dung đã bám sát đề cương, hướng dẫn của cấp trên, cơ bản sát tình hình thực tế của chi bộ, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 xác định được mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản…

Bên cạnh đó, Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm, cũng như những điểm cần lưu ý để tổ chức đại hội đại trà cho các chi bộ trực thuộc như: Báo cáo chính trị phải đánh giá đầy đủ cả nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Qua theo dõi một số chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở cho thấy, nội dung báo cáo chính trị cũng như tham luận đại hội thường đi sâu vào công tác chuyên môn còn đối với công tác Đảng lại quá sơ sài. Các bài tham luận tại đại hội nội dung còn quá rộng, chưa cụ thể đến nhiệm vụ tại chi bộ; quá trình điều hành của Đoàn chủ tịch ở một số phần còn chưa có sự chuyển tiếp chương trình theo kịch bản Đại hội; quá trình bầu cử cần chốt số lượng, danh sách bầu cử. Việc phân công người trình bày các báo cáo nhằm giảm tải cho Chủ tịch Đại hội (với chi bộ chỉ bầu Chủ tịch) cần phải đưa vào quy chế và được đại hội thông qua. Sau đại hội, chi bộ cần hoàn thiện các văn bản tài liệu như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; quy chế làm việc của Chi bộ Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên…

Với những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Sở về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 để các chi bộ và cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung của đại hội và chỉ đạo tổ chức Đại hội theo quy định; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.