Nhiều đổi mới trong thông tư liên quan đến công tác khuyến công

Những điểm mới về các quy trình nội dung liên quan đến công tác khuyến nông đã được trình bày tại hội nghị “Tập huấn công tác khuyến công năm 2018” khu vực phía Nam do Cục Công thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào ngày 3/10.

 

nhieu doi moi trong thong tu lien quan den cong tac khuyen cong
Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Ths.Nguyễn Thu Thúy, Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính đã trình bày những điểm mới tại Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quán lý và sử dụng kinh phí khuyến công.

Theo đó, thời gian qua việc thực hiện TTLT 26/2014/TTLT-BTC-BCT đã đạt được một số kết quả như hệ thống văn bản QPPL được hoàn thiện. Công tác khuyến công góp phần tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội. Giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đúng hướng, có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Tăng cường khả năng phối hợp cơ quan QLNN, doanh nghiệp, viện, trường, cơ quan thông tin...

Tuy nhiên các quy định của những thông tư mới vẫn còn tồn tại những hạn chế, một số nội dung chưa được quy định cụ thể. Việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương còn chưa rõ ràng. Một số nội dung chi, mức chi chưa được quy định hoặc định mức thấp thiếu hấp dẫn. Phân bổ kinh phí còn dàn trải, chưa phân định rõ nhiệm vụ trung ương và địa phương.

Một số đổi mới trong Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. Cụ thể các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí khuyến công cho các hoạt động khuyến công phải thực hiện theo đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

nhieu doi moi trong thong tu lien quan den cong tac khuyen cong
Các doanh nghiệp phải nắm bắt được các quy định của những thông tư mới nhằm nâng cao công tác khuyến nông địa phương

Việc chi tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và diễn đàn áp dụng; chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động về các hoạt động khuyến công, chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động về các hoạt động khuyến công… phải đúng với thông tư của Bộ công Thương và Bộ Tài Chính quy định.

Theo bà Đinh Thị Huyền Linh, Phòng Quản lý khuyến công, Cục Công Thương địa phương, việc sửa đổi nguyên tắc lập đề án khuyến công quốc gia phải phù hợp với một số quy hoạch, phù hợp với luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thông tư của Bộ Tài Chính. Ngoài ra việc sửa đổi bổ sung trình tự xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia phải tổng hợp kế hoạch Ngân sách Nhà nước của Bộ Công Thương (rà soát danh mục) và thông báo giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia.

Trong đó, tiêu chí chung phải phù hợp nguyên tắc lập đề án và có tác động, khuyến khích, mức hỗ trợ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; không vi phạm hợp đồng trong 2 năm gần nhất. Bên cạnh đó, đối với tiêu chí ưu tiên phải chú trọng đề án điểm, ngành nghề, địa bàn ưu tiên kinh nghiệm và năng lực thực hiện của các doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ phận Tài chính kế toán - Văn phòng Cục Công Thương địa phương cũng đã trình bày những điểm mới về cách thức quản lý kinh phí tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT.

Đại diện Phòng phát triển TTCN và doanh nghiệp – Cục Công Thương địa phương báo cáo những điểm mới tại Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hướng dẫn truy cập, cập nhập cơ sở dữ liệu về công nghiệp địa phương.

Hoàng Tỷ, "Báo Công Thương Điện Tử"