Hàng hóa xuất khẩu sang Chi-lê được hưởng ưu đãi thuế quan

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/1/2014, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Chi-lê sẽ bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi-lê.

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2014, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Chi-lê sẽ bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định tại Thông tư này.

Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam được coi là có xuất xứ (được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi-lê - C/O mẫu VC) nếu đạt một trong các tiêu chí sau:

1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam;

2. Tiêu chí xuất xứ chung: Hàm lượng giá trị khu vực đạt ít nhất 40% hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 04 số (có nghĩa là thay đổi nhóm) của Hệ thống Hài hòa; hoặc Quy tắc cụ thể mặt hàng;

3. Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Chi-lê.

Ngoài việc quy định cụ thể về các tiêu chí xuất xứ, Thông tư cũng quy định về thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân, hồ sơ xin cấp C/O, quy trình và thời hạn cấp tại các Tổ chức cấp C/O là các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực của 18 địa phương trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Nguồn: Hằng Hà, chinhphu.vn