Đề xuất chế độ thai sản cho lao động nam

(Chinhphu.vn) - Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc kể từ 30 ngày đầu vợ sinh con. Đối với trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 7 ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

ề xuất trên được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo dự thảo, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

 

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

 

Theo dự thảo, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định khi có đủ các điều kiện sau đây: 1- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng; 2- Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động; 3- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

 

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.

 

Về việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra 2 phương án: Phương án 1: Bỏ quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Phương án 2: Giữ như quy định hiện hành và điều chỉnh như sau:

 

Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau thời gian hưởng chế độ thai sản sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5-10 ngày.

 

Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

 

Chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

 

Theo dự thảo, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con.

 

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì khi mẹ sinh con, cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Nguồn: chinhphu.vn