Đề xuất 9 đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề xuất 9 đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

ụ thể, 9 đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm: 1- Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 3- Sĩ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên làm việc trong  lực lượng vũ trang nhân dân và những người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 4- Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề (không phân biệt công lập hoặc dân lập). 5- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài  khu công nghiệp tập trung. 6- Người thu nhập thấp, hộ nghèo tại khu vực đô thị. 7- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ quy định. 8- Các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 9- Các đối tượng khác có khó khăn về nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội

 

Theo dự thảo, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đang sinh sống hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát.

 

Đồng thời, các đối tượng này phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

 

Theo dự thảo, đối với người thu nhập thấp thì phải không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

 

Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện trên, người thuê mua còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

 

Dự thảo nêu rõ, các đối tượng được thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội thì được hỗ trợ trực tiếp như vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, Quỹ phát triển nhà ở; được hỗ trợ miễn, giảm một số loại thuế, phí lệ phí liên quan đến nhà ở mua, thuê mua theo quy định của Chính phủ.

 

Theo dự thảo, người thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở thì bên mua, thuê mua chỉ được phép bán, cho thuê nhà ở đó sau khi đã trả hết tiền cho chủ đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

 

Mọi trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng, không đúng quy định thì hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua không có giá trị pháp lý và không được Nhà nước thừa  nhận. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở sai quy định hoặc chuyển nhượng cho người khác trong thời hạn thuê mua hoặc không sử dụng nhà ở thuê mua trong thời hạn theo quy định của Chính phủ thì phải trả lại nhà ở cho chủ đầu tư; trường hợp không trả lại nhà ở thì Nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi lại nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng quy định.

 

Ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

 

Theo dự thảo, việc phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được thực hiện thông qua các hình thức: Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn đầu tư phát triển Nhà nước) để phát triển nhà ở xã hội; các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

 

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng cũng đề xuất quy định ưu đãi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách Nhà nước hoặc từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước được hưởng các ưu đãi về tài chính theo quy định như: Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, Quỹ phát triển nhà ở; được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội…

 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn được Bộ Xây dựng cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở và các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Nguồn: chinhphu.vn