Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 24/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 4796
Hôm qua 30019
Tuần này 124422
Tháng này 746122
Tất cả 28263202
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ sáu, 02/02/2018
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017.

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; quy định hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước phải thực hiện việc báo cáo kê khai tài sản bổ sung trong năm; tình hình tăng giảm tài sản; tình hình quản lý sử dụng tài sàn nhà nước và báo cáo công khai tài sản cho cơ quan tài chính. Để tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước chặt chẽ và có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đúng quy định, Sở Tài chính đã có công văn số 337/STC-QLCS-G ngày 25/1/2018 gửi các đơn vị, đề nghị thực hiện việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Nội dung báo cáo hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Mục 3 Báo cáo Tài sản công Điều 125, 126,127,128,129,130,131 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ:
  2. a) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo;

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản tài sản nhà nước trong kỳ báo cáo;

  1. b) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;
  2. c) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  3. d) Kèm theo Hồ sơ Báo cáo kê khai, biến động dữ liệu tài sản trong năm 2017 thuộc phạm vi quản lý để đăng nhập vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước, cụ thể:

- Hồ sơ TSNN báo cáo đăng ký kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung:

          - Hồ sơ TSNN đề nghị thay đổi thông tin: (các trường hợp thay đổi tài sản nhà nước do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị tiêu hủy, bán hoặc thay đổi mục đích sử dụng của cấp có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản thay đổi tên gọi, chia tách, sát nhập, giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền)

  1. Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017 tại cơ quan nhà nước, đơn vị, địa phương:

Các cơ quan đơn vị, địa phương được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước định kỳ hằng năm phải thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị mình, đồng gửi báo cáo đến cơ quan tài chính với các nội dung sau:

- Tình hình triển khai thực hiện công khai Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định;

- Kết quả xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức;

- Kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  1. Thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh như sau:

3.1. Sở Giao thông Vận tải:

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 9 Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thực hiện nhập toàn bộ thông tin số liệu tài sản hạ tầng đường bộ của tỉnh quản lý vào Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Gửi toàn bộ hồ sơ đã nhập về Sở Tài chính, Sở Tài chính căn cứ kết quả xác nhận báo cáo của Sở Giao thông vận tải và số liệu đã được nhập vào Phần mềm thực hiện để duyệt đưa vào Cơ sở dữ liệu.

3.2. Các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở:

- Đối với các dự án đang hoạt động có biến động tài sản phát sinh (tăng/giảm, điều chuyển, hình thành mới do đầu tư XDCB) trong quá trình hình thành dự án hoặc chưa được đăng lý kê khai lần đầu, đề nghị thực hiện việc báo cáo kê khai theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Đối với các dự án kết thúc hoạt động trong năm 2017, Sở Tài chính đề nghị các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở thực hiện việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài; xử lý tài sản dự án kết thúc được hướng dẫn theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Để kịp thời gian báo cáo theo quy định, kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo các nội dung trên, đồng gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 23/02/2018 để Sở Tài chính kịp tổng hợp dự thảo trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định. (Các biểu mẫu báo cáo được đang tải trên website của Sở Tài chính: http://stc.thanhhoa.gov.vn; hình thức gửi báo cáo bằng văn bản và gửi qua thư điện tử (mail) theo địa chỉ: trungct.110@gmail.com)

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý Giá –Công sản thuộc Sở Tài chính (điện thoại số 0376.661.020) để được hướng dẫn, phối hợp xử lý. Đối với các trường hợp nếu đến hạn mà các đơn vị không gửi báo cáo, Sở Tài chính sẽ đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh dừng khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 của đơn vị cho đến khi thực hiện đầy đủ và chấp hành việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; đồng thời đề xuất xử lý việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước theo quy định./.

Tải hệ thống mẫu biểu 1 tại đây.

Tải hệ thống mẫu biểu 2 tại đây.

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Chu Thị Trung - Chuyên viên phòng Quản lý công sản - Giá cả - Sở Tài chính
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 43959


Theo dòng sự kiện:
 Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. (14/04/20)
 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (08/04/20)
 Thực hiện hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập Báo cáo Tài chính ngân sách năm 2018 (01/04/19)
 Hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2019 (16/01/19)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (08/01/19)
 Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. (17/09/18)
 Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (18/08/18)
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa (06/08/18)
 Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2018 (04/08/18)
 Phê duyệt nội dung, chương trình mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (10/07/18)


Các tin khác:
 Thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính  (22/03/18) (30066)
 Hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới và hướng dẫn điều chỉnh vốn TPCP 2017 trên TABMIS. (07/03/18) (34180)
 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. (02/02/18) (43959)
 Thực hiện hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm và khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên Tabmis (04/01/18) (34565)
 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN CHẬM NỘP GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020. (25/12/17) (33302)
 Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN (14/12/17) (36010)
 Kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo năm 2017 (28/11/17) (34953)
 Cán bộ công chức, viên chức, lao động Bộ Tài chính ủng hộ đồng bào Thanh Hóa bị thiệt hại do lụt báo gây ra (07/11/17) (30979)
 Danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2017 đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán  (16/10/17) (38000)
 Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017. (01/09/17) (43996)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com