Tra cứu TTHC
Mã seri: Từ khóa:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
STTMã seriTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcQuyết định công bốTiếp nhận và trả KQ qua dịch vụ BCCITải về
1 . T-THA-286644-TT Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách Tin học thống kê Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 Liên kết
2 . THA-289489 Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Quản lý công sản Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 Liên kết
3 . THA-289514 Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Quản lý công sản Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 Liên kết
4 . BTC-THA - 287381 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
5 . BTC-THA - 287382 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
6 . BTC-THA - 287383 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
7 . BTC-THA - 287385 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
8 . BTC-THA - 287386 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
9 . BTC-THA - 287387 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
10 . BTC-THA - 287388 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
11 . BTC-THA - 287389 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
12 . BTC-THA - 287390 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
13 . BTC-THA - 287391 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
14 . BTC-THA - 287392 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
15 . BTC-THA - 287393 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
16 . BTC-THA - 287397 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
17 . BTC-THA - 287398 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
18 . BTC-THA-287384 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
19 . BTC-THA-287394 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
20 . BTC-THA-287395 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
21 . BTC-THA-287396 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
22 . BTC-THA-287399 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
23 . BTC-THA-287400 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
24 . BTC-THA-287401 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
25 . BTC-THA-287402 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
26 . BTC-THA-287405 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý. Quản lý công sản Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Liên kết
27 . BTC-THA-287406 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Quản lý công sản Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 Liên kết
28 . BTC-THA-287438 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quản lý công sản Quyết định 3152/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 Liên kết
29 . BTC-THA-287440 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước . Quản lý công sản Quyết định 4915/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 Liên kết
30 . BTC-THA-287457 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên. Quản lý công sản Quyết định 4915/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 Liên kết
12
       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com