Góp ý công khai ngân sách
Họ tên  
Điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Đính kèm:
Nội dung góp ý:  
Mã xác nhận
   
    Công khai ngân sách
Từ khóa tìm kiếm Năm báo cáo
STTTên báo cáoNăm báo cáoMẫu biểuSố quyết định/VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1. Quyết định về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, tỉnh Thanh Hóa 2020 228/NQ-HÐND 09/05/2019 File Excel File Excel
2. Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 2020 228/NQ-HÐND 13/05/2019 File Excel File Excel
3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2020 62/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
4. Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2018 2020 63/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
5. Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2020 64/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
6. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2020 65/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
7. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 66/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
8. Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2020 67/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
9. Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2020 68/CKNS 228/NQ-HÐND 07/05/2019 File Excel File Excel
10. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa 2017 77/NQ-HĐND 13/05/2019 File Excel File Excel
11. Công khai tình hình quyết toán dự án, công trình hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 2017 5986/UBND-KTTC 17/05/2019 File Excel File Excel
12. Về việc công khai tình hình quyết toán dự án, công trình hoàn thành vốn sử dụng vốn nhà nước năm 2017 2017 120/NQ-HÐND 09/05/2019 File Excel File Excel
13. Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2017 62/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel
14. Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2017 2017 63/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel
15. Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2017 64/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel
16. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2017 65/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel
17. Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 2017 66/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel
18. Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017 2017 68/CKNS 120/NQ-HÐND 08/05/2019 File Excel File Excel

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0237.6661001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com