Góp ý công khai ngân sách
Họ tên  
Điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Đính kèm:
Nội dung góp ý:  
Mã xác nhận
   
    Công khai ngân sách
Từ khóa tìm kiếm Năm báo cáo
STTTên báo cáoNăm báo cáoMẫu biểuSố quyết định/VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1. Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021 2019 54/2018/TT-BTC 13/05/2019 File Excel File Excel
2. Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2019 2019 12/CT-UBND 13/05/2019 File Excel File Excel
3. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 2019 2457/STC-QLNS.TTK 13/05/2019 File Excel File Excel
4. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. 2019 3027/STC-QLNS.TTK 19/07/2019 File Excel File Excel
5. Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 69/2017/TT-BTC 13/05/2019 File Excel File Excel
6. Triển khai lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2017 8379/UBND-KTTC 13/05/2019 File Excel File Excel
7. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2016 342/2016/TT-BTC 13/05/2019 File Excel File Excel

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0237.6661001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com