Kết quả cấp mã số thuộc dịch vụ công mức độ của Sở Tài chính
STTSố lượng cấp mã số. Trong đó:Tỷ lệ cấp mã số trực tuyếnGhi chú
Mã số cấp trực tuyếnMã số cấp trực tiếp
2020
Tháng 3/2020
Ngày 11/03/2020 193 100%
193 0
Ngày 18/03/2020 14 100%
14 0
Ngày 24/03/2020 11 100%
11 0
Ngày 31/03/2020 39 100%
39 0
Tháng 4/2020
Ngày 03/04/2020 9 100%
9 0
Ngày 13/04/2020 38 100%
38 0
Tháng 5/2020
Ngày 08/05/2020 111 100%
111 0
Ngày 18/05/2020 25 100%
25 0
Ngày 24/05/2020 16 100%
16 0
Ngày 27/05/2020 16 100%
16 0
Tháng 6/2020
Ngày 17/06/2020 83 100%
83 0
Ngày 30/06/2020 63 100%
63 0
Tháng 8/2020
Ngày 04/08/2020 94 100%
94 0
       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com