Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 20/02/2019
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 8213
Hôm qua 22300
Tuần này 68599
Tháng này 384655
Tất cả 15663127
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Văn bản chuyên ngành RSS 
Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; Sở Tài chính đã có công văn 3661/STC-QLNS.TTK ngày 12/9/2018 gửi các cơ quan, đơn vị hướng dẫn một số điểm xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo các văn bản pháp lý liên quan. Cụ thể như sau:  


Danh sách các xã đặc biệt khó khăn khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số Quyết định về danh mục địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn ở một số khu vực trên địa bàn một số địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Đây là các địa bàn liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020, chính sách đối với người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhà nước và nhiều chính sách khác của Trung ương và địa phương ban hành. 


Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

Căn cứ chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 


Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Ngày 28 tháng 04 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định 579/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. Những nội dung chính của Quyết định như sau: 


Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5396/UBND-KTTC về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017. Trong đó có các nhiệm vụ, giải pháp về thu NSNN, điều hành, quản lý chi NSNN, việc tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. 


 Quy trình cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách trực tuyến mức độ 4
 Công khai số liệu thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương quý I năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016
 Chỉ thị của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
 Sở Tài chính phổ biến Thông tư 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính
 Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
 Những điểm mới của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ
 Thực hiện chính sách 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
 Danh sách các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai giá và kê khai lại giá tại Sở Tài chính Thanh Hóa
 Hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án hoàn thành
 Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách kinh tế do UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành
 Hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP năm 2014 và xây dựng dự toán NSNN năm 2015
 Hướng dẫn sử dụng biên lai thu các loại quỹ, các khoản huy động đóng góp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 4/2014, dự kiến diễn biến giá và chương trình quản lý giá tháng 5 năm 2014
 Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 02 năm 2014 và chương trình công tác quản lý giá tháng 03 năm 2014
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 037.6661001. FAX: 0376661017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com