Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 19/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 15966
Hôm qua 38087
Tuần này 224892
Tháng này 606163
Tất cả 28123243
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ hai, 19/01/2015
Hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án hoàn thành

Ngày 25 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính đã có Công văn số 18884/BTC-ĐT về việc hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành. Việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đối với số vốn đã bố trí để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa thực hiện hoặc chưa thanh toán hết của các dự án hoàn thành thuộc kế hoạch năm 2014 như sau:

       1. Đối tượng được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán: Áp dụng cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

       2. Phạm vi áp dụng: Các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2014 để hoàn thành dự án, năm 2015 không được bố trí kế hoạch vốn. Đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch năm 2014 theo quy định, số vốn đã bố trí để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa thực hiện hoặc chưa thanh toán hết được kéo dài sang niên độ ngân sách năm 2015 để thực hiện và thanh toán.

       3. Việc xét chuyển vốn kéo dài của các dự án được thực hiện như sau:

       a) Thời hạn gửi báo cáo: Sau khi kết thúc thời hạn thanh toán vốn đầu tư năm 2014 theo quy định (đối với các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước thời hạn thanh toán kết thúc là ngày 31/01/2015; đối với các dự án nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình bảo vệ và phát triển rừng thời hạn thanh toán kết thúc là ngày 30/6/2015); chủ đầu tư lập bản đối chiếu số liệu thanh toán có ký xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản, sau thời hạn thanh toán đã nêu  trên. Căn cứ vào tình hình thực hiện và số vốn đã thanh toán của dự án, chủ đầu tư, UBND huyện, thị, TP các dự án thuộc đối tượng quy định tại Mục 1, Mục 2 nêu trên có văn bản đề nghị gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư;

       Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư tổng hợp, đối chiếu với xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số vốn còn dư thuộc kế hoạch năm 2014 đến hết thời hạn thanh toán theo quy định, trong đó xác định rõ những khoản chi phí đã bố trí để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa thực hiện hoặc chưa thanh toán hết và có công văn đề nghị xét chuyển kèm theo hồ sơ của các dự án gửi Chủ tịch UBND tỉnh (đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương) trước ngày 31/3/2015, đối với các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép thanh toán sau ngày 31/01/2015, thời hạn gửi báo cáo sau 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn được phép thanh toán theo quy định.

       b) Hồ sơ báo cáo:

       - Văn bản đề nghị xét chuyển kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán, nội dung văn bản ghi rõ: tên dự án, kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2014, số vốn đã thanh toán đến hết niên độ ngân sách năm 2014, số vốn còn lại chưa thanh toán, số vốn đủ điều kiện đề nghị kéo dài (ghi rõ phần chi phí đề nghị kéo dài);

       - Bản xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài khoản về số vốn đã thanh toán cho dự án thuộc kế hoạch năm 2014 đến hết thời hạn thanh toán theo quy định.

       4. Quyết toán: Đối với số vốn được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho chuyển sang thực hiện và thanh toán trong năm 2015 được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2015 theo quy định. Đối với số vốn được kéo dài nhưng không sử dụng hết thực hiện hủy bỏ hoặc hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định hiện hành.

       5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: Chủ đầu tư có trách nhiệm: Đến hết thời hạn thanh toán niên độ ngân sách năm 2014 đối với từng nguồn vốn đầu tư đã nêu tại điểm a nêu trên, chủ đầu tư của các dự án lập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm gửi Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư giao dịch để xác nhận số liệu thanh toán vốn năm 2014 và đề nghị cho phép kéo dài với các nội dung nêu trên gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định;

       Kho bạc nhà nước có trách nhiệm: Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm 2014 theo đề nghị của chủ đầu tư theo quy định.

       Chủ đầu tư cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu với số liệu thanh toán vốn năm 2014 do Kho bạc nhà nước xác nhận; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định;

        6. Đối với các dự án hoàn thành từ kế hoạch ngân sách năm 2015, việc thanh toán và kéo dài thời gian thực hiện của các dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật./.

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính Thanh Hóa
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 73244


Theo dòng sự kiện:
 Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. (14/04/20)
 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (08/04/20)
 Thực hiện hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập Báo cáo Tài chính ngân sách năm 2018 (01/04/19)
 Hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2019 (16/01/19)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (08/01/19)
 Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. (17/09/18)
 Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (18/08/18)
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa (06/08/18)
 Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2018 (04/08/18)
 Phê duyệt nội dung, chương trình mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (10/07/18)


Các tin khác:
 Danh sách các xã đặc biệt khó khăn khu vực bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá (18/08/17) (57601)
 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 (27/07/17) (47343)
 Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. (23/06/17) (44893)
 Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017  (31/05/17) (48010)
 Quy trình cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách trực tuyến mức độ 4 (04/05/17) (48183)
 Công khai số liệu thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương quý I năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa (13/04/17) (47644)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 (08/02/17) (41873)
 Chỉ thị của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (13/01/16) (91118)
 Sở Tài chính phổ biến Thông tư 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính (17/12/15) (84057)
 Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (05/06/15) (95173)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com