Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 25/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 12780
Hôm qua 27067
Tuần này 159473
Tháng này 781173
Tất cả 28298253
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ tư, 05/03/2014
TÌNH HÌNH THU CHI NSNN THÁNG 02 NĂM 2014

Ngày 18/02/2014, Sở Tài chính có Báo cáo số 402/BC-STC về ước thực hiện nhiệm vụ thu NSNN-chi NSĐP tháng 02 và định hướng nhiệm vụ thu chi tháng 3 năm 2014.

Nội dung báo cáo đã tập trung đánh giá kết quả thu chi và đi sâu vào phân tích nguyên nhân góp phần tăng thu ngân sách trong kỳ với những nội dung chính như sau:

I- KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN:

Dự toán thu NSNN năm 2014 là 5.598.000 triệu đồng. Ước thực hiện tháng 2 là 349.904 triệu đồng, lũy kế 2 tháng là 1.139.691 triệu đồng, đạt 20% dự toán tỉnh giao, bằng 135% so với cùng kỳ.

1.Thu nội địa:Dự toán thu năm 2014 là 5.180.000 triệu đồng. Ước thực hiện tháng 2 là 339.904 triệu đồng, lũy kế 2 tháng 1.110.691 triệu đồng, đạt 21% dự toán, bằng 137% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất lũy kế 02 tháng đạt 28% dự toán giao đầu năm (225.000/800.000trđ), bằng 203% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 20% dự toán giao đầu năm (885.691/4.380.000trđ), bằng 119% so với cùng kỳ.

2. Các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:Dự toán thu năm 2014 là 418.000 triệu đồng. Ước thực hiện tháng 2 đạt 10.000 triệu đồng, lũy kế 2 tháng đạt 29.000  triệu đồng, đạt 7% so với dự toán và bằng 85% so với cùng kỳ.

3. Đánh giá kết quả thu NSNN:

 Có 8/12 lĩnh vực tăng thu so với cùng kỳ 2013: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (191%), thu từ DNNN Trung ương (115%), thu hoa lợi công sản (187%), thu phí lệ phí (103%)…

Nguyên nhân nộp ngân sách so với cùng kỳ đạt khá là:

- Các doanh nghiệp được gia hạn thuế TNDN theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 đã đến hạn nộp vào ngân sách (62,2 tỷ đồng).

- Thu thuế nhà thầu Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (120 tỷ đồng).

Có 4/12 lĩnh vực thu có số thu thấp so với cùng kỳ: Thu từ doanh nghiệp nhà nước ĐP (68%), thuế thu nhập cá nhân (79%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (31%), tiền thuê mặt đất mặt nước (78%).

II- KẾT QUẢ  THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Dự toán năm 18.517.511 triệu đồng; ước thực hiện tháng 02 là 1.615.146 triệu đồng, lũy kế 02 tháng là 3.015.960 triệu đồng, bằng 16% so với dự toán giao đầu năm 2014.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển lũy kế 02 tháng bằng 21% so với dự toán giao đầu năm (585.566/2.762.900trđ); chi thường xuyên bằng 16% dự toán giao đầu năm (2.252.032/14.393.719trđ); chi chương trình MTQG bằng 17% dự toán giao đầu năm 119.651/716.733trđ).

Nhìn chung, chi Ngân sách năm 2014 của tỉnh được tổ chức quản lý theo đúng quy định cơ chế phân cấp hiện hành. Các ngành, các cấp đã triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao:

-  Tập trung thực hiện các chính sách cho con người, chính sách an sinh xã hội:

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chính sách  an sinh xã hội trong dự toán năm cho các địa phương để chi trả kịp thời các đối tượng thụ hưởng chính sách; đảm bảo cân đối nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán; đồng thời bổ sung chi một số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

- Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, các chương trình mục tiêu  của Tỉnh, chương trình MTQG trung ương bổ sung:

Hoàn thành việc thực hiện phân bổ các chính sách phát triển kinh tế, các chương trình mục tiêu của tỉnh: chính sách trồng trọt (3.000 tr.đồng); chính sách khuyến nông (6.000 tr.đồng); chi cho các dự án môi trường (32.521 tr.đồng); chi công tác đo đạc bản đồ (15.000 tr.đồng); kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí (224.941 triệu đồng); kinh phí chống xuống cấp các di tích  văn hóa (10 tỷ đồng); kinh phí thực hiện chính sách phát triển cao su và sản xuất hạt giống lúa lai F1 (23.455 triệu đồng); kinh phí thực hiện chính sách chăn nuôi gia súc, gia cầm (31.350 triệu đồng); kinh phí thực hiện chương trình khuyến nông (6.000 triệu đồng)... Phân bổ kịp thời vốn đầu tư các chương trình (391.740 triệu đồng).

Thông qua chính sách phát triển kinh tế đã từng bước xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất,phát triển kinh tế xã hội, góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới, tác động hiệu quả đến kiềm chế lạm phát.

III. NHIỆM VỤ THU – CHI NS THÁNG 03 NĂM 2014

Trong tháng 3 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch đã được UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành báo cáo trình UBND tỉnh thuộc Chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì.

- Tham gia ý kiến các Đề án do các ngành chủ trì gửi đến để báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nguồn tin: Sở Tài chính,   Tác giả: Đỗ Thị Nhàn - Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách - Tin học và thống kê Tài chính
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 64098


Theo dòng sự kiện:
 Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. (14/04/20)
 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (08/04/20)
 Thực hiện hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập Báo cáo Tài chính ngân sách năm 2018 (01/04/19)
 Hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2019 (16/01/19)
 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (08/01/19)
 Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. (17/09/18)
 Kết quả thực hiện, triển khai mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (18/08/18)
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa (06/08/18)
 Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2018 (04/08/18)
 Phê duyệt nội dung, chương trình mua sắm tập trung năm 2018, tỉnh Thanh Hóa (10/07/18)


Các tin khác:
 Thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính  (22/03/18) (30107)
 Hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới và hướng dẫn điều chỉnh vốn TPCP 2017 trên TABMIS. (07/03/18) (34218)
 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. (02/02/18) (44019)
 Thực hiện hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm và khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên Tabmis (04/01/18) (34633)
 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN CHẬM NỘP GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020. (25/12/17) (33365)
 Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN (14/12/17) (36081)
 Kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo năm 2017 (28/11/17) (35008)
 Cán bộ công chức, viên chức, lao động Bộ Tài chính ủng hộ đồng bào Thanh Hóa bị thiệt hại do lụt báo gây ra (07/11/17) (31051)
 Danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2017 đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán  (16/10/17) (38052)
 Mua sắm tập trung cấp tỉnh tài sản (máy vi tính) đợt 1 năm 2017. (01/09/17) (44068)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com