Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 18/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 23841
Hôm qua 36315
Tuần này 194680
Tháng này 575951
Tất cả 28093031
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ sáu, 18/10/2013
THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THANH HÓA

Điểm xuất phát khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM thấp; thu nhập bình quân tính theo đầu người dưới mức bình quân chung của cả nước; các tiêu chí xây dựng NTM bình quân chung các xã toàn tỉnh mới đạt 4,74 tiêu chí/19 tiêu chí. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, cùng với cách làm hay, sáng tạo và sự đồng lòng của người dân, nên đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngày 04 tháng 06 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 -2020với mục tiêu nhằm tạo cho bộ mặt nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là một địa phương đất rộng trên 11.133 Km2; người đông trên 3,4 triệu người; gồm 07 dân tộc anh em sinh sống. Đơn vị hành chính gồm 27 huyện, thị, thành phố, trong đó có 11 huyện miền núi; Tổng số 637 xã, phường, thị trấn trong đó 114 xã vùng núi thấp, 109 xã vùng núi cao. Điểm xuất phát khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM thấp; thu nhập bình quân tính theo đầu người dưới mức bình quân chung của cả nước; các tiêu chí xây dựng NTM bình quân chung các xã toàn tỉnh mới đạt 4,74 tiêu chí/19 tiêu chí. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, cùng với cách làm hay, sáng tạo và sự đồng lòng của người dân, nên đến nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

          Về mặt tổ chức thực hiện:  Cấp tỉnh thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Phó trưởng ban; Lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể là thành viên. Ngoài ra còn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM do đồng chí Phó giám đốc sở nông nghiệp và PTNT làm Chánh văn phòng nhằm tham mưu giúp việc BCĐ trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình.

          Đối với các huyện, thị, thành phố đều thành lập BCĐ chương trình phát triển và xây dựng NTM do đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng ban.

          Cấp xã có 537 xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng NTM do đồng chí Bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban; Thôn bản các xã này đều thành lập ban phát triển tiển thôn bản để tổ chức thực hiện chương trình.

    Về cơ chế chính sách: Ngoài các chính sách trung ương ban hành, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, nhằm lồng ghép có hiệu quả các chính sách của trung ương với chính sách địa phương, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Địa phương đã ban hành thêm một số cơ chế chính sách đặc thù cho chương trình này như: Để lại 100% số thu tiền sử dụng đất cho các xã nằm trong danh sách được phê duyệt xây dựng nông thôn mới; Cân đối 50% số thu tại xã để thực hiện chương trình này.

Thực hiện một số chính sách đối với các công trình: Trụ sở; Trạm ytế; Trung tâm văn hóa thể thao xã ở các xã xây dựng NTM, đó là:

+ Các xã chưa có trụ sở, hoặc trụ sở là nhà cấp IV không an toàn hoặc diện tích xây dựng kiên cố có diện tích sàn dưới 300m2, được hỗ trợ đầu tư XD mới. Trong đó các xã đặc biệt khó khăn được đầu tư 4,5 tỷ đồng/công trình xây mới; Cải tạo, nâng cấp hỗ trợ 1,3 tỷ đồng. Các xã miền núi ngoài các xã đặc biệt khó khăn hỗ 4 tỷ đồng/01công trình xây mới; 1,2 tỷ đồng/01 công trình cải tạo, nâng cấp. Các xã khác hỗ trợ 3,5 tỷ đồng/01công trình xây mới; Cải tạo, nâng cấp hỗ trợ 1,0 tỷ đồng/01công trình.

+ Các xã chưa có trạm ytế hoặc đã có nhưng là nhà cấp IV không an toàn hoặc diện tích xây dựng kiên cố  có diện tích sàn dưới 150m2. Mức hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn 2,2 tỷ đồng/01công trình xây mới; Cải tạo, nâng cấp được hỗ trợ 650 triệu đồng/01 công trình. Các xã miền núi ngoài xã đặc biệt khó khăn hỗ trợ2 tỷ đồng/01công trình đối với xây dựng mới; Cải tạo, nâng cấp hỗ trợ 600 triệu đồng/01 công trình; Các xã khác hỗ trợ 1,8 tỷ đồng/công trình xây dựng mới; Cải tạo, nâng cấp hỗ trợ 550 triệu đồng/01 công trình…..

+ Ngoài ra đối với các xã sau khi đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã. Riêng đối với các xã hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2012 được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/xã.

          Về nguồn lực thực hiện xây dựng NTM: Tổng số nguồn vốn thực hiện từ 2010 đến 2013 khoảng 14.770 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 279 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh 358 tỷ đồng; nguồn ngân sách cấp huyện 474 tỷ đồng; nguồn ngân sách cấp xã 854 tỷ đồng; nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án 7.883 tỷ đồng; nguồn các doanh nghiệp đầu tư 1.028 tỷ đồng; huy động từ nhân dân và cộng đồng 3.483 tỷ đồng.

          Với nguồn lực này, đến nay đã có 573/573 xã thực hiện xong công tác quy hoạch; đã lựa chọn và triển khai xây dựng được 141 mô hình phát triển sản xuất với 9.203 hộ tham gia. Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp 4.027 Km đường giao thông nông thôn; 1.150 Km kênh mương nội đồng; 2.972 phòng học các cấp; 63 trạm ytế; 44 công sở làm việc; 43 nhà văn hóa xã; 597 nhà văn hóa thôn; 19 chợ nông thôn; hoàn thành và đưa vào sử dụng 16.480 công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

          Về cách làm, trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, địa phương tập trung ưu tiên thực hiện trước một số tiêu chí có tính chất đột phá, tạo điều kiện cho việc thực hiện các tiêu chí còn lại, đó là:  Tiêu chí về quy hoạch; Tiêu chí về hạ tầng sản xuất; Tiêu chí về hạ tầng giao thông….

Đến hết tháng 8 năm 2013 kết quả đạt được các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

  • 04 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 0,7% số xã xây dựng NTM;
  • 05 xã đạt 18 tiêu chí, chiếm 0,87% số xã xây dựng NTM;
  • 04 xã đạt 17 tiêu chí, chiếm 0,7% số xã xây dựng NTM;
  • 149 xã đạt 11-16 tiêu chí, chiếm 26% số xã xây dựng NTM;
  • 343 xã đạt 05-10 tiêu chí, chiếm 59,9% số xã xây dựng NTM;
  • 69  xã đạt 05 tiêu chí, chiếm 12,04% số xã xây dựng NTM;

Bình quân toàn tỉnh đạt 8,54 tiêu chí/xã (tăng 3,8 tiêu chí/01xã đối với thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện quyết định 800/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ).

Qua triển khai thực hiện hiện thời gian qua nổi lên một số thuận lợi và khó khăn, đó là:

Về thuận lợi: Đây là chương trình mà người dân ở các xã xây dựng NTM được hưởng lợi trực tiếp, nên kéo theo sự hưởng ứng tích cực của người dân (Có huyện như Yên Định, ngoài chỉ tiêu số xã xây dựng NTM được tỉnh giao, huyện còn xung phong đề nghị thêm một số xã nữa); Công tác chỉ đạo toàn diện và sát sao của các cấp từ tỉnh xuống đến thôn bản, qua đó kịp thời bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách cho phù hợp.

Về khó khăn: Nhu cầu nguồn lực ngân sách để thực hiện xây dựng NTM lớn, trong khi khả năng ngân sách địa phương có hạn do là tỉnh vẫn phải nhận bổ sung trợ cấp cân đối của trung ương, vì vậy mặc dù địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách  hỗ trợ cho việc thực hiện chương trình này nhưng chưa đảm bảo đủ nhu cầu, trong khi đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương không nhiều so với nhu cầu mục tiêu thực hiện chương trình; Nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trong điều kiện suy thoái kinh tế dẫn đến thiếu ổn định và bền vững; Nguồn lực huy đông, đóng góp của nhân dân ngày càng khó khăn do thu nhập bình quân đầu người của địa phương thấp dưới mức bình quân chung của cả nước, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa; Các xã thuộc các huyện nghèo 30a. Việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án để xây dựng NTM khó thực hiện do mỗi chương trình, dự án đã được cụ thể hóa mục tiêu, nguồn vốn cụ thể cho từng nội dung, chương trình.

Một số đề xuất, kiến nghị: Do điều kiện kinh tế, xã hội mỗi xã ở các vùng miền ở các tỉnh có những điều kiện khác nhau khi bắt đầu thực hiện xây dựng NTM, vì vậy về ngân sách phân bổ cho xây dựng NTM trung ương nên phân bổ theo từng loại xã, theo vùng miền không nên phân bổ chung theo đầu tỉnh như hiện nay, như vậy mới tạo sự công bằng cho các xã cùng phấn đấu thực hiện xây dựng chương trình này.

Cơ chế chính sách xây dựng NTM cần cụ thể, đồng bộ, giảm bớt các thủ tục hành chính giúp cho địa phương tránh được sự lúng túng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.

Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội; Ổn định an ninh – chính trị. Với những kết quả đạt được đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn ban đầu vừa qua, những kinh nghiệm đúc kết được qua quá trình tổ chức, thực hiện. Tin chắc rằng chương trình xây dựng NTM ở Thanh Hóa thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, mục tiêu về đích sẽ đúng hạn như kế hoạch đã đề ra./.

Nguồn tin: Phòng QLNS-HX,   Tác giả: Hồ Tuấn Khải và Lê Đình Quang
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 82700


Theo dòng sự kiện:
 Đàm phán hiệp định TPP - Đàm phán thế kỷ (12/10/15)
 5 cách rèn luyện tư duy phát triển để thành công. (21/09/15)
  MỘT SỐ ĐIỂM VỀ KHÓA SỔ CUỐI NĂM VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP Xà(18/12/13)
 THỰC HIỆN CHÍNH SACH HỖ TRỢ TRỤC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN THEO QUYÊT ĐỊNH 102/2009/QĐ-TTg (12/11/13)
 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (11/10/13)
 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ở Thanh Hóa (12/08/13)
 THANH HÓA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30a (31/07/13)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com