Tìm kiếm
    Liên kết Website
    Bản đồ hành chính Tỉnh
    Giá vàng
Giá vàng - ngày 19/09/2020
Loại Giá mua Giá bán
Nguồn:www.sacombank-sbj.com
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Số lượt truy cập
Hôm nay 6029
Hôm qua 38087
Tuần này 214955
Tháng này 596226
Tất cả 28113306
Browser   (Today) Chi tiết >>
    Đăng nhập
 
 
   
Thứ hai, 17/10/2011
Bá Thước

1. Vị trí, chức năng:
1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: lĩnh vực Tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; Tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân do Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn.
1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực tài chính:
2.1.1. Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
2.1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.1.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
2.1.4. Phối hợp với Chi cục thuế, các đơn vị có liên quan lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện, tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND - HĐND phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
2.1.5. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính HTX, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc cấp huyện.
2.1.6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2.1.7. Thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách các đơn vị, dự toán các xã, thị trấn, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách theo quy định hiện hành.
2.1.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.
2.1.9. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của chính phủvà hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.
2.1.10. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên, quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Quản lý giá, kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động trên địa bàn;
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư:
2.2.1. Trình UBND huyện:
a) Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hàng năm của huyện; đề án chương trinh phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện;
b) Dự thảo các quyêt định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.
2.2.2. Trình Chủ tịch UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về các dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện; Thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
2.2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.2.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã.
2.2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá đầu tư, kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
2.2.6. Thẩm định trình cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện .
2.2.7. Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND, Chủ tịch UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Tổ chức và biên chế:
3.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng.
- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng;
- Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng đi vắng một phó trưởng phòng được trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;
Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với trưởng phòng, các phó phòng do UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.
3.2. Biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh, sở Nội vụ thông báo hàng năm./.
PHÒNG TCKH BÁ THƯỚC

In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 52543
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đến ngày 04/09/2020
891
Trực tuyến: 891
Trực tiếp: 0
Xem chi tiết
    Thư viện Video
    Thông báo

Trang WEB đã nâng cấp và cập nhật dữ liệu cho các chuyên mục:

1. Thư viện tài liệu

2. Danh bạ điện thoại

3. Lịch công tác BGĐ

       
 
Bản quyền thuộc Sở Tài Chính Thanh Hóa
Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.666.1001. FAX: 02376.661.017
Trưởng Ban biên tập: Giám đốc - Đinh Cẩm Vân
Website được phát triển bởi Công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh - www.lamkinh.com